Nieuws

Onderwijsvernieuwing kan een bijdrage leveren aan een betere samenleving

De documentaire Klassen, het advies van de Onderwijsraad, het SER rapport over gelijke kansen, de ambtelijke scenario’s wijzen allemaal in één richting: het kan anders en het moet beter. Voor het onderwerp ‘motivatie voor lessen’ is ten onrechte nog onvoldoende aandacht.

Lees verder

Denk jij ook dat 24% van de 15-jarigen laaggeletterd is?

Is bijna een kwart van de 15-jarigen in Nederland laaggeletterd? Een op de vier 15-jarigen zou moeite hebben met het gebruiken van gedrukte en geschreven informatie om te functioneren in de maatschappij, om de eigen doelen te bereiken en om eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen. Klopt de conclusie wel? Nee, die klopt niet. De betere conclusie is: ruim 5% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs loopt het risico op laaggeletterdheid.

Lees verder

Het advies van de Onderwijsraad verdient een constructieve dialoog en docenten ruimte om een eigen differentiatiemodel te ontwikkelen

Er zijn hardnekkige problemen in het voorgezet onderwijs (VO), maar er wordt weinig urgentie gevoeld. Het advies van de Onderwijsraad van een driejarige brugperiode en een slim differentiatiemodel kan voor beweging zorgen. Het advies verdient een constructieve dialoog en meedenkkracht over differentiatiemodellen.

Lees verder

Laat scholen NPO-gelden inzetten voor een driejarige brugperiode van de Onderwijsraad

De Onderwijsraad heeft een gedurfd voorstel gedaan van een driejarige brugperiode en een nieuw differentiatiemodel. Het ministerie van OCW heeft in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heel veel geld beschikbaar gesteld. De kans is groot dat er niet zoveel geld nodig is voor het wegwerken van achterstanden. Laat het geld dat over is gebruikt worden voor scholen die al voorbereidingen willen plegen voor een driejarige brugperiode en een eigen differentiatiemodel.

Lees verder

De middelbare school gaat weer open

Gaan alle scholen terug naar het oude normaal of wordt er een begin gemaakt met het nieuwe normaal, zoals dat nodig is na corona?

Lees verder

Nationaal Programma Onderwijs: veel geld, maar een gemiste kans voor onderwijsvernieuwing

Met het Nationaal Programma Onderwijs komt er 8,5 miljard naar het onderwijs toe. Het geld wordt met open armen en applaus ontvangen. Nadere bestudering van het plan blijkt dat het geld waarschijnlijk niet ingezet mag worden voor wensen en plannen van de scholen zelf. Voor commerciële onderwijsbureau’s gloort er een gouden toekomst. Voor onderwijsvernieuwers lijkt het een gemiste kans.

Lees verder

Onderwijs na Corona wordt anders, dan kun je beter nu al voorsorteren op die veranderingen

De basisscholen mogen weer open, maar de middelbare scholen nog niet. De verhalen over de problemen van jongeren door de lockdown zwellen aan, terwijl er juist behoefte is aan goede voorbeelden. Na Corona zal het onderwijs anders worden. Dan kunnen we maar beter alvast voorsorteren op het onderwijs in het nieuwe normaal.

Lees verder

Ayden moet kunnen kiezen voor een school als Stellalusat

In het voorwoord van mijn boek Wie durft deze school aan? schrijf ik dat ik hoop dat A.M. in 2032 of 2033 een school kan kiezen als Stellalusat. Inmiddels is Ayden twee maanden een gezonde nieuwe wereldburger. Ik heb nog 12 jaar de tijd.

Lees verder

Laat de serie Klassen aanleiding zijn tot meer experimenten waarbij de kansen voor iedere leerling verhoogd worden

Op het Blogcollectief Onderzoek Onderwijs staat een bijdrage van Rineke van Daalen over de televisieserie Klassen. Zij nodige lezers uit om te reageren. Hier lees je mijn reactie.

Lees verder

Werkdruk bij jongeren neemt toe

Wat zijn de oorzaken van toegenomen ervaren druk op school? Deze vraag werd mij voorgelegd door drie leerlingen van VWO5 voor een project van Maatschappijleer.

Lees verder

Ouder nieuws