Mooi gesprek met Paul Rosenmöller

Vrijdag 25 september 2020 heb ik een exemplaar van Wie durft deze school aan? overhandigt aan de voorzitter van de VO-Raad, Paul Rosenmöller. Uiteraard op corona afstand. 

Paul Rosenmöller was blij met mijn bijdrage aan het denken over onderwijsvernieuwing. Veranderingen in het voortgezet onderwijs gaan minder snel dan bijvoorbeeld in het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Er wordt blijkbaar minder urgentie gevoeld die aanzetten tot ingrijpende veranderingen. Desalniettemin gebeurt er volgens Rosenmöller wel degelijk wat. Hij was erg enthousiast over het discussiestuk Toekomst van ons Onderwijs van een aantal samenwerkende onderwijsorganisaties. Volgens de voorzitter van de VO-raad is dit een begin van groot onderhoud van het Nederlandse onderwijssysteem. In de coronatijd zijn er flinke stappen gezet op het terrein van digitalisering, maar het zet ook weer andere bewegingingen stil. Er is nog veel te doen!